FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Новини и Събития

КОНКУРС

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЖИВОТЪТ НА АПОСТОЛА В КАРТИНИ ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ "БЪЛГАРИЯ ЦЯЛА СЕГА НАЗИ ГЛЕДА ...... ...

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НАЧАЛОТО НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

6.02 - 7.02.2024 г. обучение от разстояние в електронна среда

01.02 И 02.02.2024 г. НЕУЧЕБНИ ДНИ

1-ВИ И 2-РИ ФЕВРУАРИ - НЕУЧЕБНИ ДНИ - ЗАПОВЕД № 77 / 30.01.2024 НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

НП Заедно в изкуствата и спорта

НП Заедно в изкуствата и спорта

НП България - образователни маршрути

България - образователни маршрути

АБИТУРИЕНТИ

осигуровки
Проект  BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно  образование в условията на кризи - ПГК - Гара Елин Пелин

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи - дейност 5

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

ПОКАНА по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

Проект BG05M2OP001 - 2.015 - 0001 "Ученически практики - 2" ОП НОИР 2014 - 2020 г.

Учениците от специалност "Силикатен дизайн" се включиха в проект "Ученически практики" 2

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

От 15.06.2022 г. до 26.06.2022 г. в ПГ по керамика ще се проведе обучение за наставници от фирмите - партньори.

Заседание на Обществения съвет

Заседание на Обществения съвет - 09.05.2022г. от 18:00ч. в училището

Атестиране

График на дейностите по атестиране на педагогическите специалисти в ПГ по керамика, 2021 ...
Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" - ПГК - Гара Елин Пелин

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

От 08.07.2021 до 12.07.2021 г. в ПГ по керамика ще се проведе обучение за наставници от партниращите фирми

График на обучение в периода 23.11 - 23.12.2020 г.

Редуване на присъствено обучение с обучение от разстояние в електронна среда за периода 18.11 - 23.12.2020 г. График и дневно разписание на часовете - изтегли от ...

Анкета

Допитване до родителите за обучението от разстояние в електронна среда

Мерки за предпазване от Covid - 19

Мерки за предпазване от Covid - 19

График на учебното време

График на учебното време - 16.03 - 13.05.2020г.

Обръщение на началника на РУО, София регион

Обръщение на началника на РУО, София регион при извънредното положение

Заповед на Министъра на образованието и науката

Заповед на Министъра на образованието и науката

ВНИМАНИЕ

Мерки за предпазване от коронавирус

Инспектиране

10 - 12.02.2020 г.

Грипна ваканция

Заповед РД 09-165/27.01.2020г.

Обществен съвет

Заседание на обществения съвет