FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Непедагогически екип

Цветана Георгиева - Главен счетоводител

Варвара Зафирова - Счетоводител

Евгения Бръмбева - Завеждащ административна дейност

Цветан Ценков - Майстор учебно производство

Спас Благоев

Цветанка Тодорова

Станка Тодорова

Фанка Бекирова

Цветан Иванов