FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Непедагогически екип

Цветана Георгиева - Главен счетоводител

Варвара Зафирова - Счетоводител

Евгения Бръмбева - Завеждащ административна дейност

Спас Благоев - огняр и работник поддръжка сгради

Цветанка Тодорова-хигиенист

Павлина Апостолова - хигиенист

Фанка Бекирова - хигиенист

Цветан Иванов - портиер