FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Задължителни мерки при епидемичен подем на грип и епидемично разпространение на Covid - 19

1. Да не се провеждат до второ нареждане ученически състезания и олимпиади, организирани прояви, изяви и мероприятия, организирани посещения на природни обекти, обществени, културни и научни институции, спортни състезания и мероприятия, както и всякакви други организирани форми с ученици и педагогически специалисти, които водят до събирането на много хора на едно място.

2. До края на учебното време на учебната 2019 / 2020 година да не се организират екскурзии, лагери /бели и зелени училища/, както и всички други пътувания, а организираните да не се провеждат.

3. До второ нареждане да не се провеждат квалификации, обучения на педагогически специалисти, както и пътувания с цел обмен.

Прикачени документи

Заповед на МОН