FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Педагогически екип

инж. Диана Жекова Директор    dgekova@abv.bg
инж. Ваня Петкова
ЗДУД   petkova_vania@abv.bg
д-р Георги Стоянов
ЗДАСД   istojanov@abv.bg
Маргарита Стоименова
Български език и литература   bari2@abv.bg
Томислава Кременска
Български език и литература  класен ръководител на IХ а клас
 tomikremen@abv.bg
Юлиана Чанева Английски език  класен ръководител на XI б клас
yuliana.chaneva@abv.bg

инж.Татяна Йотова

Руски език, ХООС

класен ръководител на XII а клас

t.iotova@abv.bg

инж. Ваня Борисова -Петкова

Математика, Информационни технологии

 

petkova_vania@abv.bg

инж. Светлана Савова

Математика, Информационни технологии   svetlana_savova1@abv.bg
Василка Петровска География и икономика, История и цивилизация    carstvena_lp@abv.bg
Цветелина Стойнова Биология и здравно образование    tsveti.stoinova83@abv.bg
Борислав Тонев Физическо възпитание и спорт    boban@mail.bg
Григор Велев Изобразително изкуство, практическо обучение от направление "Дизайн" класен ръководител на XII б клас  grival@abv.bg
д-р Мариана Ангелова Теоретично обучение от направление "Дизайн"    kochorapova21@gmail.com
д-р Светлозар Петков
Теоретично обучение от направление"Дизайн" класен ръководител на XI а клас
mila.anna@yahoo.com
Петя Мутафова
Теоретично обучение от направление"Дизайн"  класен ръководител на X а клас
 petya.vuchkova@abv.bg
Боян Борисов
Теоретично обучение от направление "Електротехника и енергетика"  класен ръководител на XII в клас  
Татяна Иванова Практическо обучение от направление "Транспортни услуги", Учител - методик
   tatiana305@abv.bg
Станислава Петровска Теоретично обучение от направление "Транспортни услуги"; Икономика  класен ръководител на IX б клас

 staskata91@abv.bg

д-р Георги Стоянов
Теоретично обучение от направление "Транспортни услуги"; Икономика    istojanov@abv.bg
Крум Гугов
История и цивилизации
 класен ръководител на VIII б клас  
Пламен Димитров Учител практическо обучение /инструктор/    
Силвия Павлова Теоретично обучение от направление "Транспортни услуги"; Икономика класен ръководител на X б клас