FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Образователни маршрути

НП "България - Образователни маршрути"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ  И УЧЕНИЦИ,

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КЕРАМИКА

 Обявява процедура за кандидатстване на учениците за участие в НП „България – образователни маршрути“

През 2023 г.  програмата е насочена към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене извън училище. Придобиването на знания, чрез преживяване извън училището, в реална среда, чрез различни образователни маршрути, допринася за личностното и гражданско развитие на учениците, за патриотичното им възпитание, както и за придобиване на трайно, интегрирано знание.

Организира се 5 дневен образователен маршрут за всички групи с направление:

 с. Гара Елин Пелин – гр. Габрово – гр. Дряново – „Дряновски манастир“ – гр. Дряново – гр. Велико Търново – гр. Дряново – с. Арбанаси – гр. Дряново – с. Гара Елин Пелин

Пътуването е безплатно за учениците и се финансира от МОН.

Заявления,  за участие в НП „България – образователни маршрути“ учениците магат да подават в канцеларията на училището в периода от 14.06.2023г. до 16.06.2023 г.

 Класирането ще се извърши съгласно одобрените критерии от комисия назначена със заповед на директора.

Прикачени документи

Заявление
Критерии