FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Инспектиране

Уважаеми родители и ученици, Професионална гимназия по керамика е включена в графика на инспектиране и ще бъде посетена от инспектиращ екип от Национален инспекторат по образование в периода между 10.02 - 12.02.2020г.
В тази връзка Ви уведомяваме, че според графика, който ще ни се предостави ще се наложи провеждане на среща разговор на родители с инспекторите в този период. Ще се разчитаме на Вашата ангажираност.
Целта на инспектирането е установяване на степента на изпълнението на държавните образователни стандарти, като се формулира оценка за силните страни в дейността на образователните институции и за аспектите в дейността им, които се нуждаят от подобрение.