FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Със Заповед РД 09-79 / 19.01.2023 година на МОН

Обявява неучебни дните от 23.01 до 27.01.2023 година вкл.

Учебните занятия продължават на 30.01.2023 година по обявената програма за първи учебен срок.