FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

"Ученически практики - 2"

Учениците от специалност "Силикатен дизайн" се включиха в проект "Ученически практики" 2.

Целта на проекта е учениците да повишат своите компетентности при овладяване на професията на реални работни места.

Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030) отчита като слаба страна затруднената реализация на трудовия пазар на завършилите поради недостатъчно съответствие на придобитите умения с изискванията на реалната икономика. Допълнителните практики на учениците и взаимодействието с работодателите ще повиши взаимния им интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.

 

Прикачени документи

Покана
Описание