FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Обществен съвет

ПОКАНА

На 09.05.2022 г. от 18:00ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1. Отчет за първо тримесечие;

2. Проект на бюджет 2022 г.

3. Разни