FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Изкуства и спорт

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Професионална гимназия по керамика, с.Гара Елин Пелин

Обявява, че ще бъдат сформирани следните групи, отчитайки желанията на учениците:

  1. по Модул 1 „Изкуства“

Направление  „Изобразително изкуство“

Категория „Приложни изкуства“-1 групи от  възрастова  група VIII-XII клас

Категория „Изящни изкуства“ – 1 група от възрастова  група VIII-XII клас

  1. по Модул 2 „Спорт“

Направление колективни спортове

Вид спорт: Футбол - 1 отбор юноши от възрастова група VIII-X клас

Вид спорт: Волейбол-1 отбор девойки  от възрастова група VIII-X клас

Заявленията се приемат в канцеларията на училището до 30.06.2023 г. във връзка с кандидатстването по НП  „Заедно в изкуствата и спорта“.

Заниманията ще се проведат в рамките на 80 часа годишно. Ръководителите на групи трябва да са специалисти в дадената област. В случая се изискват специалисти в областта на приложните и изящните изкуства за модул "Изкуства" и за модул "Спорт" - треньор по футбол и треньор по волейбол.

Заявления за участие като ръководители на групи ще се приемат в канцеларията на училището до 10.07.2023 г. вкл.