FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Административни услуги

Информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани в Професионална гимназия по керамика, тел.0725 61275, e-mail: pgk_elin_pelin@abv.bg