FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Проекти

 • "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" - 1
 • Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда
  Дейността обхваща провеждане на допълнително синхронно обучение от разстояние в
  електронна среда на ученици от I-ви до XII-ти клас.
 • От ПГ по керамика в дейността се включиха 4 /четири/ ученици с ръководител Юлиана Чанева с мотивацията да преодолеят пропуснатото по английски език и да се представят успешно на Национално външно оценяване след 10 клас.
 • "Подкрепа за успех"
 • "Образование за утрешния ден"
 • "Подкрепа за дуалната система на обучение"
 • "Ученически практики"
 • "Занимания по интереси"
Етикети: 1