FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Художник - приложни изкуства

Професия: Художник - приложни изкуства, Специалност: "Художествена керамика"

Учениците се обучават от високо квалифицирани учители, преподаващи и в НХА.

Училището има договорни отношения с Национална художествена академия - София. Желаещите да продължат в НХА се ползват с преференции.

Специалността е защитена от държавата