FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Обучение на наставници

ОБУЧЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ, 2023

На 12.07.2023 г., 15.07 и 16.07.2023 г. ще се проведе обучение на наставници от фирмите партньори

по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Обучаващ: Татяна Иванова - учител - методик в ПГ по керамика