Facebook
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Педагогически екип

       
инж. Диана Жекова Директор    dgekova@abv.bg
Румяна Торосян ЗДУД    rumianator@abv.bg
Нина Янакиева Български език и литература    nina_yanakieva@abv.bg
Лиляна Мутафова Български език и литература    lilyana.mutafova@abv.bg
Екатерина Атанасова Английски език    katito961@abv.bg

инж. Светлана Савова

Математика, Информационни технологии класен ръководител на XII а клас  svetlana_savova1@abv.bg
Василка Петровска География и икономика, История и цивилизация  класен ръководител на IX а клас  carstvena_lp@abv.bg
Борислав Тонев Физическо възпитание и спорт    boban@mail.bg
Григор Велев Изобразително изкуство, теоретично обучение от направление "Дизайн" класен ръководител на VIII б клас  grival@abv.bg
Мариана Ангелова Теоретично обучение от направление "Дизайн" класен ръководител на X а клас  kochorapova21@gmail.com
инж. Анета Кунева Практическо обучение от направление "Компютърни науки" класен ръководител на XII б клас  anirosi@mail.bg
инж. Ваня Борисова -Петкова Теоретично обучение от направление "Електротехника и енергетика"; Информационни технологии  класен ръководител на XI а клас  petkova_vania@abv.bg
инж. Румяна Иванова теоретично обучение от направление "Електротехника и енергетика"  класен ръководител на VIII в клас  rum_stoianova@abv.bg
инж. Наталия Колева Теоретично обучение от направление "Компютърни науки"    nat.kamenova@abv.bg
инж. Татяна Йотова Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Руски език класен ръководител на VIII а клас  t.iotova@abv.bg
Татяна Иванова Теоретично обучение от направление "Транспортни услуги"; Икономика класен ръководител на IX б клас  tatiana305@abv.bg
Данче Владимирова Възпитател