FacebookYoutube
ПГК - Гара Елин Пелин
Професионална гимназия по керамика

Новини и Събития

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" - ПГК - Гара Елин Пелин

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

От 08.07.2021 до 12.07.2021 г. в ПГ по керамика ще се проведе обучение за наставници от партниращите фирми

График на обучение в периода 23.11 - 23.12.2020 г.

Редуване на присъствено обучение с обучение от разстояние в електронна среда за периода 18.11 - 23.12.2020 г. График и дневно разписание на часовете - изтегли от ...

Анкета

Допитване до родителите за обучението от разстояние в електронна среда

Мерки за предпазване от Covid - 19

Мерки за предпазване от Covid - 19

График на учебното време

График на учебното време - 16.03 - 13.05.2020г.

Обръщение на началника на РУО, София регион

Обръщение на началника на РУО, София регион при извънредното положение

Заповед на Министъра на образованието и науката

Заповед на Министъра на образованието и науката

ВНИМАНИЕ

Мерки за предпазване от коронавирус

Инспектиране

10 - 12.02.2020 г.

Грипна ваканция

Заповед РД 09-165/27.01.2020г.

Обществен съвет

Заседание на обществения съвет